Vergoedingen

Cliënten met Diabetes Mellitus of reuma kunnen in aanmerkingen komen voor vergoeding van hun behandeling uit de basis- of aanvullende verzekering.

Diabetes Mellitus (DM)

Sinds 2015 hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden in de vergoedingen voor pedicurebehandelingen bij DM.

Allereerst moet de sims classificatie vast gesteld worden door de huisarts of in het ziekenhuis door een internist. De sims classificatie is een risico indicatie en zegt iets over het risico dat iemand loopt op het ontstaan van een wond. Sims classificatie 0 geeft geen risico, vanaf sims classificatie 1 moet een zorgprofiel vast gesteld worden. In Wijk bij Duurstede gebeurt dat door de podotherapeut op verwijzing van de huisarts. Er wordt gewerkt met zorgprofiel 1, 2, 3 en 4.

Vergoeding uit de basisverzekering

Zorgprofielen 2, 3 en 4 komen in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding uit de basisverzekering. Alleen medisch noodzakelijke zorg wordt vergoed, dit betreft de zorg die nodig is om wonden te voorkomen. Een voorbeeld: eelt dat druk geeft wordt gezien als medisch noodzakelijke zorg omdat hier een wond onder zou kunnen ontstaan, eelt dat geen druk geeft wordt gezien als cosmetische zorg. Ook het knippen van gezonde nagels valt onder de cosmetische zorg. Indien u naast medisch noodzakelijke zorg ook cosmetische zorg wenst, is dat mogelijk tegen bijbetaling. De vergoeding voor medisch noodzakelijke zorg wordt rechtstreeks gefactureerd door de pedicure bij de podotherapeut. Voor de behandeling van cliënten met DM heb ik een contract afgesloten met Podotherapie Smets in Wijk bij Duurstede.

Vergoeding uit de aanvullende verzekering

Cliënten met sims classificatie 0 of sims 1, zorgprofiel 1 komen in sommige gevallen in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering. Hierover kunt u informeren bij uw zorgverzekering of kijken op de website van de Zorgwijzer.

Reuma

Het is mogelijk om via de aanvullende verzekering een vergoeding te ontvangen voor uw pedicurebehandeling in geval van reuma. Informeer hierover bij uw zorgverzekering. Ook overige risicovoeten kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor vergoeding uit de aanvullende verzekering. Hiervoor informeert u ook bij uw zorgverzekering. Indien u in aanmerking komt voor vergoeding betaalt u de behandeling bij de pedicure die u een factuur meegeeft die u kunt indienen bij uw zorgverzekering.