Medisch pedicure

Een medisch pedicure heeft na het behalen van het basis diploma pedicure een extra opleiding gevolgd. Hij of zij is opgeleid om, naast standaard voetbehandelingen, alle risicovoeten te behandelen. Risicovoeten zijn voeten die door ziekte (bijvoorbeeld diabetes, reuma, kanker of vaatproblemen) een groter risico lopen op voetproblemen. Ook de spastische, oudere en verwaarloosde voet horen tot de risicovoet. Daarnaast is een medisch pedicure ook in staat om meer ingewikkelde voet- en nagelproblemen aan te pakken door middel van het toepassen van specialistische technieken. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van een nagelbeugel bij een ingroeiende teennagel of het repareren van een afgebroken nagel of mycose (schimmel) nagel door het toepassen van gel. Ook orthesiologie en anti-druk technieken behoren tot de specialistische technieken.

Als medisch pedicure ben ik aangesloten bij brancheorganisatie Provoet en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Pedicures (KRP) ontwikkeld door Procert. In de praktijk werk ik volgens de Code en Richtlijnen van het voetverzorgingsbedrijf.